Ledningsoplysninger

Lednings oplysninger fås ved henvendelse til Ledningsmester
Bent Stick på 20 94 82 27

INFO fra varmeværket

Hvam Gl. – Hvam Kraftvarmeværks bestyrelse, arbejder i øjeblkket på at fusionere med AN ENERGI i Aalestrup.

Læs mere her: