Hvam - Gl. Hvam kraftvarmeværk

Opdateret d. 29-03-2018

 

Onsdag d. 28-03-2018, blev der afholdt ekstraordinære generalforsamlinger hos henholdsvis Hvam - Gl. Hvam kraftvarmeværk og AN ENERGI.

Fusionsaftalen blev gennemgået begge steder af Uffe Bro, fra Dansk Fjernvarme. Herefter blev der stemt for aftalen begge steder.

Hos AN ENGERGI skal der, ifølge vedtægterne, afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling, denne afholdes d. 18-04-2018. Dette er ikke nødvendigt i Hvam - Gl. Hvam kraftvarmeværk, grundet det store antal fremmødte.

 

Referat fra den 28-03-2018

Fusionsaftale

Fakta om fusion

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 28-03-2018

 

 

På informationsaftenen d. 18/01-2018 mødte ca. 100 personer op.

Der blev foretaget en uformel og uforpligtende håndsoprækning, om man kunne støtte bestyrelsen i at gå videre med arbejdet hen mod fusion. Der var ingen der stemte imod, men en enkelt, der ønskede processen udsat."
Derfor går bestyrelsen nu videre med processen.
 
 

Info omkring tilslutning til AN ENERGI, hvilket kommer til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Alle forbrugere/husejere får pr. 1/7-2018 en faktura på transmissionsledningsbidrag kr. 58.549,-

Med fakturaen får forbrugeren/husejeren to valg:

- Forbrugeren/husejeren kan pr. 1/7-2018 indbetale det fulde beløb kr. 58.549,-

- Forbrugeren/husejeren kan pr. 1/7-2018 indbetale 20.000,- og fordele de sidste 38.549 over 1, 2, 3 eller 4 år. Der bliver tillagt et gebyr på 500 kr./år.

Med fakturaen følger et brev, som skal returneres, hvor man kan vælge mellem de sidste muligheder:

1/7-2018: 20.000 =>

ved 1. år 38.549+500 = 39.049 / 4 rater = 9.762,25 pr. kvartal i 2019

ved 2. år 38.549+2*500 = 39.459 / 8 rater = 4.943,63 pr. kvartal i 2019 og 2020

ved 3. år 38.549+3*500 = 40.049 / 12 rater = 3.337,42 pr. kvartal i 2019, 2020 og 2021

ved 4. år 38.549+4*500 = 40.549 / 16 rater = 2.534,31 pr. kvartal i 2019, 2020, 2021 og 2022

Hvis forbrugeren/husejeren ikke kan betale de 20.000 kr. d. 1/7-2018, har man mulighed for at henvende sig til AN-Energis bogholderi og få lavet en særaftale om afdrag i rater eller lign. i løbet af 2018.

Der vil tilsvarende være mulighed for, på et hvilket som helst tidspunkt, at indbetale det restudestående beløb på én gang, og derved spare de fremadrettede gebyrer.

Det skal bemærkes at varmeudgiften afregnes til Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk indtil 30. juni 2018.
 

Download regnearket, hvor du kan beregne prisen for din husstand HER